Naši lékaři

MUDr. Jorga Fialová

Odborné vzdělání a kvalifikace

1995 - ukončení 2. LF UK
1998 - Atestace z dermatovenerologie I. Stupně
2009 - Specializovaná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru dermatovenerologie
2010 - Atestace korektivní dermatologie
2010 - Specializovaná způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru korektivní dermatologie 2010 - Licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru korektivní dermatologie
2014 - Licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru dermatovenerologie
Diplom celoživotního vzdělávání lékařů (s platností do 28. 7. 2015)

Odborná praxe:

1995-1996 Geronotocentrum, Praha 8, sekundární lékařka
1996-1997 Kožní oddělení Nemocnice Kralupy nad Vltavou
1997 Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a FN Na Bulovce
1997-1999 ARS Cosmetica s.r.o., Karlovo nám., Praha 2
1999 Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a FN Motol
2002-2004 Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a FN Motol
2004-2011 Pražské dermatologické centrum
2004-2014 Dermatovenerololgická klinika 2.LF UK a FN Na Bulovce
2004-2014 UK, 2. lékařská fakulta, akademický pracovník
2013-2014 Dermatovenerologická ambulance, IKEM, Praha
2015-         
Dermatovenerologická klinika, Všeobecná fakultní nemocnice Praha
2016-         
Dermatovenerologická ambulance, Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

Členství v odborných společnostech:

Česká akademie dermatovenerologie
Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP
Lymfologická společnost ČLS LEP
Společnost estetické a laserové medicíny
Společnost korektivní a estetické dermatologie
Spolek českých lékařů Praha
European Academy of Dermatology and Venereology
American Academy of Dermatology

 

MUDr. Anna Jiráková, Ph.D.

Vzdělání:

2000 - 2006 Lékařská fakulta v Gdaňsku, Polsko
2004 - 2005 Lékařská fakulta Univerzity v Turku, Finsko
2006 - 2007 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
2007 - 2012 Postgraduální studium 2. lékařská fakulta UK v Praze
2012 Obhajoba Ph.D. „Kvalita života u dětí s atopickým ekzémem a jejich rodin“
2012 Specializovaná způsobilost v oboru dermatovenerologie, MZČR

Odborná praxe:

2004 - 2005 Dermatologická klinika University v Turku, Finsko
2005 BMI Mount Alvernia Hospital, Guildford, Surrey, Velká Británie
2006 - 2007 Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a FN Bulovka (stáž)
od 2007 – Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a FN Bulovka, Praha
od 2007 – akademický pracovník 2. LF UK
2010 - 2011 Pražské Dermatologické Centrum s.r.o.
od 2018 EUC s.r.o. v Kladně
od 2020 Dermatologie prof. Hercogové s.r.o.

Členství v odborných společnostech:

Česká akademie dermatovenerologie
Dermatovenerologická společnost ČLS JEP
European Academy of Dermatology and Venereology

MUDr. Veronika Křížková, MBA

Vzdělání:

1996 - 2002 Lékařská fakulta Univerzity Palackého
2005 MZČR Specializace v oboru dermatovenerologie I. stupně
2009 MZČR Specializovaná způsobilost v oboru dermatovenerologie
2011 - 2012 Master of Business Administration (MBA) ve zdravotnictví, Academy of Health Care Management
2013 Kurz Komplexní léčba lymfedému, NCO NZO Brno
2014 Licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře obor dermatovenerologie
2018 MZČR Zvláštní odborná způsobilost v oboru korektivní dermatologie

Odborná praxe:

2002 Nemocnice Prostějov, Dermatovenerologické oddělení
2002 - 2004 Vojenská nemocnice Olomouc, Dermatovenerologické oddělení
od 2004 Nemocnice Na Bulovce, Praha, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK
od 2015 - vedoucí Lymfologického centra Dermatovenerologické kliniky 2. LF UK a FN Bulovka, Praha
2017 – 2021 Vedoucí melanomového týmu Dermatovenerologické kliniky 2. LF UK a FN Bulovka, Praha
2017 – 2021 člen mezioborového týmu pro vrozené vady kůže Kliniky plastické chirurgie 1. LF UK a Dermatovenerologické kliniky 2. LF UK ve FN Bulovka, Praha
2017 - 2021 primář Dermatovenerologické kliniky 2. LF UK a FN Bulovka, Praha
od 2021 Dermatologie prof. Hercogové s.r.o.

Členství v odborných společnostech:

Česká akademie dermatovenerologie
Dermatovenerologická společnost ČLS JEP
Společnost korektivní dermatologie a kosmetologie ČLS JEP
Lymfologická společnost ČLS JEP

 

MUDr. Karolína Svobodová (Koblová)

Vzdělání:

2013 - postgraduální student 2. LF UK v oboru Preventivní medicína (téma: “Nežádoucí účinky biologické léčby”)
2006-2012 - 1. LF UK v Praze
1998-2006 - všeobecné gymnázium Edvarda Beneše v Kladně se zaměřením na cizí jazyky

Odborná praxe:

od 2014 – Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
2012 - zahraniční stáž v rámci Erasmus programu – Homburg (DE)
2011 - zahraniční stáž v rámci programu Lions club – Vienna (OE)
2010 - zahraniční stáž v rámci programu IFMSA – Ohrid (Macedonia)

Členství v odborných organizacích:

Česka akademie dermatovenerologie
Evropské dermatovenerologická společnost ČLS JEP
European Academy of Dermatology and Venereology
 

MUDr. Lenka Papoušková

Vzdělání:

2009 - ukončení 1. lf Univerzity Karlovy V pRAZE

Odborná praxe:

2010-2014: Dermatovenerologické oddělení, Karlovarská krajská nemocnice a.s.
2014: Dermatovenerologická klinika MU a FN u Sv. Anny v Brně

Členství v odborných společnostech:

Česká akademie dermatovenerologie
Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP

 

MUDr. Veronika Slonková, Ph.D.

Vzdělání:

1995 - ukončení Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno
1999 - specializovaná způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru dermatovenerologie 
2013 - ukončení doktorského studia na LF MU

Odborná praxe:

Od 1995 - Dermatovenerologická klinika MU a FN u sv. Anny v Brně
Od 2004 - odborná asistentka LF MU v Brně
Od 2021 – primářka Dermatovenerologického oddělení Nemocnice Znojmo

Členství v odborných společnostech:

Česká akademie dermatovenerologie
Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP
Česká flebologická společnost ČLS JEP
Česká lymfologická společnost ČLS JEP
Česká společnost pro léčbu ran
Společnost estetické a laserové medicíny ČLS JEP
European Academy of Dermatology and Venereology
European Society for Dermatological Research

 

MUDr. Darina Zelenková

Vzdělání:

2000-2006: 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, všeobecné lékařství
2012: Specializovaná způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru dermatovenerologie
2013: Zvláštní odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru dětské dermatovenerologie
2014: Zvláštní odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru korektivní dermatologie
2013: 
Certifikát - Komplexní léčba lymfedému včetně manuální mízní drenáže 

Odborná praxe:

2012 - 2017 Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, primář
2009 - 2012: Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady
2007 - 2008: Dermatovenerologické oddělení, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav

Členství v odborných společnostech:

Česká akademie dermatovenerologie
Dermatovenerologická společnost ČLS JEP
Společnost korektivní dermatologie a kosmetologie ČLS JEP
Česká společnost pro léčbu rány
European Academy of Dermatology and Venereology
European Society of Pediatric Dermatology

 

Prof. MUDr. Jana Třešňák Hercogová, CSc., MHA

Vzdělání:

1978 - 1984 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (cena děkana)
1988 a 19932 - I. a II. atestace z dermatovenerologie
1994 Habilitace v oboru dermatovenerologie
2004 Jmenovací řízení profesorem (téma: „Borreliosis lymensis cutis“)
2004 Kurz Komplexní léčba lymfedému, NCO NZO Brno
2011 Honorary Professor, China Medical University, 1st Hospital in China, Shenyang
2013 Master of Health Administration (MHA), Advance Healthcare Management Institute
2011 Licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře obor dermatovenerologie
2017 Soudní znalec oboru dermatovenerologie 

Odborná praxe:

1984 - 1985 I. kožní klinika 1. LF UK (studijní pobyt)
1987 Centrum přírodní ohniskovosti nákaz SZÚ Praha

1987 - 1989 Dermatovenerologická klinika IPVZ a 2. LF UK FN Na Bulovce (studijní pobyt, odborný asistent) 1989-1994 (docent) 10/1994-4/1995 (přednosta) 5/1995-12/1998
1999 - 2004 Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a FN v Motole (přednosta)
1991 - 1992 I. kožní klinika Univerzity ve Vídni (stáž)
1994 Dermatopatologický institut Univerzity, Philadelphia (stáž)
2001 - 2012 Pražské dermatologické centrum s.r.o. (vedoucí lékař)
2004 - 2021 Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a FN Bulovka (přednosta)
Od 2012 Dermatovenerologická ambulance IKEM Praha
2019 Klinika preventivní dermatologie s.r.o. (vedoucí lékař)
Od 2020 Dermatologie prof. Hercogové s.r.o. (vedoucí lékař)
1987 - 2021 kontinuálně výuka mediků 2. LF UK ve funkcích odborný asistent, docent a od roku 1995 přednosta Dermatovenerologické kliniky.
Od roku 1999 vedení 17 postgraduálních studentů, 10 Ph.D. studium dokončilo.
Od 1997 členka Vědecké rady 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
Od 2011 šéfredaktorka časopisu Česká dermatovenerologie
Od 2000 koordinátorka Evropského dne melanomu v ČR
Od 2017 členka Akreditační komise pro dermatovenerologii MZd, od 2020 pro dětskou dermatovemerologii              

Členství v odborných společnostech:

Předsedkyně, Česká akademie dermatovenerologie z.s.
International Society of Dermatology
American Academy of Dermatology
European Academy of Dermatology amd Venereology
European Society of Pediatric Dermatology National Representative, Int. Union Agaist Sexually Tranmitted Infections, Europe
European Dermatology Forum
Dermatovenerologická společnost ČLS JEP
Lymfologická společnost ČLS JEP
Česká pediatrická společnost ČLS JEP
Společnost pro orgánové transplantace
Česká angiologická společnost ČLS JEP
Česká onkologická společnost ČLS JEP

Čestné členství v 19 mezinárodních a jedné české odborné společnosti